Västerås

Arbetsförmedlingen JO-anmäld

En man i Västerås har JO-anmält arbetsförmedlingen för att en arbetsförmedlare var med under en anställningsintervju.

På grund av att mannen misskötte sig under intervjun där både arbetsgivaren och förmedlaren deltog förlorar mannen sitt aktivitetsstöd.

Mannen säger sig inte ha fått någon information om att arbetsförmedlaren skulle vara med, och har därför JO-anmält händelsen.

Att ha en myndighetskontrollant med under en intervju är en oerhörd stressfaktor och en kränkning av den personliga integriteten, står det i anmälan.

Aktivitetsstödet är en form av dagpenning för den som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program.