Slutrökt inne i busskurerna

Västmanlands lokaltrafik, VL, håller på att införa rökförbud på busshållplatserna i länet.
I Västerås sitter redan skyltar uppe vid hållplatserna om att rökning inte är tillåten och successivt ska denna rekomendation gälla i hela länet. VL:s områdeschef Börje Sandberg säger att skyltar om rökförbudet ska sättas upp i länets busskurer under året, i samband med VL:s hållplatsinventering. Börje Sandberg säger att VL fått många klagomål från resenärer mot att det är tillåtet att röka inne i busskurerna och det är av hänsyn till allergiker som trafikbolaget rekomenderar rökning utanför busskuren.