Kommunalt beslut ska prövas av domstol

Nu får länsrätten pröva ett beslut av kommunfullmäktige i Heby. Det är Länsbytarföreningen som tycker att fullmäktige stoppar debatten om ett eventuellt länsbyte.
Kommunfullmäktige i Heby har sagt ja till ett förslag från moderaterna om att motverka alla tendenser till splittring och delning av Heby kommun. Rune Wikberg, länsbytarföreningens grundare, tycker att kommunfullmäktiges beslut strider mot grundlagen. Därför har han överklagat beslutet till länsrätten. Wikberg anser att kommunfullmäktiges beslut var alltför provokativt. Det kan leda till att vissa grupper känner sig kränkta, skriver han i sin inlaga till länsrätten, där han begär att rätten skall bedöma om beslutet är lagligt. Han anser också att beslutet bryter mot rikes grundlag, och mot yttrandefrihets- och tryckfrihetslagarna. - Att bifalla en motion som talar om att kraftfullt motverka delnings- eller splittringstendenser är det samma som att inskränka debatten i framtiden, menar Wikberg. Nu får alltså länsrätten pröva om kommunfullmäktiges beslut är lagligt.