Företagskonkurser ökar något i länet

I Västmanland gick 10 företag i konkurs i april, jämfört med 8 i fjol. Under januari till april i år gick totalt 43 företag i länet i konkurs, och det är samma nivå som ifjol. I landet var ökningen 8 procent jämfört med samma period förra året.
Det visar statistik från Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.