västerås / eskilstuna

Mälardalens Högskola får mindre pengar än begärt till u-landssamarbete

Mälardalens högskola får omkring 900 000 kronor från Internationella programkontoret, en underavdelning till utbildningsdepartementet. Pengarna ska användas till samarbeten med utvecklingsländer.

Pengarna kan användas av både lärare och elever. Studenter som tagit 100 högskolepoäng kan få del av pengarna till mindre fältstudier i något utvecklingsland under minst åtta veckor.

Skolan hade krävt nästan 2,8 miljoner kronor.