Bättre information om bussar i Västerås

Till sommaren kommer Västmanlands Lokaltrafik att införa ett nytt informationssystem på busshållplatserna i centrala Västerås.
Nya monitorer kommer att sättas upp på 17 platser innanför cityringen samt vid den nya bussterminalen. Enligt VL:s områdeschef Börje Sandberg är tanken att resenärer ska kunna se exakt när bussen kommer. Även synskadade ska kunna ta del av informationen.