Samarbete ska ge bättre mottagande av flyktingar

Västmanland ska bli bättre på att ta emot flyktingar genom bättre samarbete mellan kommunerna. Men det handlar inte bara om godhet; man hoppas också få ny arbetskraft i länet.

Fem kommuner i länet har hitintills sagt ja till ett regionalt samarbete om flyktingmottagandet.

Syftet med samarbetet är bland annat att flyktingar snabbare ska komma ut i arbetslivet, enligt Ove Svensson, utvecklingsstrateg på Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL.

– De här personerna som kommer behöver det svenska samhället. Inte minst om vi tittar på att vi kommer att ha en arbetskraftsbrist.

– Det är ju en ny situation som vi inte haft tidigare. Det är en enorm resurs vi har att tillgå när vi vet att fler och fler blir äldre, färre och färre jobbar, kompetensbrist uppstår, säger Ove Svensson till P4 Västmanland.

De närmaste två åren har länets kommuner skrivit avtal om att ta emot 865 flyktingar per år.

För att bättre ta tillvara flyktingars kompetens så finns nu ett dokument på hur mottagandet kan bli bättre i länet.

Avtalet ska gälla fram till år 2014 och involverade i samarbetet om flyktingintroduktion är landstinget, kommuner och en rad olika myndigheter och organisationer.

För den enskilde så ska insatserna bland annat anpassas efter de kunskaper man har med sig i bagaget:

– Om det då kommer en person med akademisk utbildning så kan det vara svårt för Skinnskatteberg att själva klara av att bemöta den personens behov.

– Däremot om man samarbetar i ett större geografiskt område så kan vi tillmötesgå gruppen bättre.

Västerås stad ska fatta beslut om samarbetet under onsdagen.

Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, räknar med att alla kommuner kommer att säga ja till samarbetet.