Få vill vara god man och förvaltare

Det är brist på gode män och förvaltare i Västmanland.

I de flesta av länets kommunerna kommer behovet dessutom att öka framöver, även om det inte finns något akut behov just nu.

Det visar en rundringning som P4 Västmanland har gjort.

Behovet av gode män och förvaltare ökar på grund av fler blir äldre och i många fall bor kvar hemma.

Även de äldre som bor i gruppboenden och på servicehus behöver någon som tar hand om deras ekonomi och intressen.

Det är tingsrätten som beslutar om god man och förvaltare, men det är kommunerna som utreder om personen i fråga är i behov av det.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren få handla på egen hand, medan en god man måste ha ett samtycke ifrån klienten.

En annan skillnad är att den som har en god man har rätten att själv säga upp denne, medan det är tingsrätten som beslutar om ett förvaltarskaps vara eller icke vara.

Det är också så att den som har god man fortfarande kan göra egna avtal, medan den som har en förvaltare inte får ingå avtal inom de områden som förvaltaren har hand om.

Nästan vem som helst kan bli god man eller förvaltare; man ska dock inte finnas med i belastningsregistret eller ha skulder hos kronofogden.

– Det är alltså en medmänniska som hjälper en annan. säger Carl-Inge Westerberg, ordförande i överförmyndarnämnden i Köping.

Bland kommunerna i länet så är det aldrig någon som har blivit utan en god man eller förvaltare. Därför hoppas man att man även ska kunna lösa framtidens behov goda män och förvaltare.