Skinnskatteberg

Folkhögskolans lokaler ska säljas

Ovissheten vid folkhögskolan i Skinnskatteberg är inte över.

Som P4 Västmanland rapporterat kommer personal att sägas upp och skolans konstlinje att läggas ner.

Nu står det dessutom klart att landstinget vill sälja de fastigheter som skolan finns i.

Under många år drev Landstinget Västmanland folkhögskolan i Skinnskatteberg, men vid årsskiftet tog den nya huvudmannen Bergslagens Folkhögskola över verksamheten.

Nu vill landstinget också göra sig av med skolans fastigheter.

Det gillas inte av kommunalråden i Skinnskatteberg och Fagersta, som nu skickat en gemensam skrivelse till landstinget.

– Jag känner mig lite besviken att man inte har fört mer diskussioner med oss från landstingets sida, för att diskutera just lokalfrågan, utan att man nu får se i dagspressen att man ska sälja ut skolan och lokalerna, säger kommunalrådet Carina Sandor (fp) i Skinnskattberg.

– Vi vet ingenting om vad som händer, säger Carina Sandor till P4 Västmanland.

Hon säger att folkhögskolan är viktig för bergslagsregionens kompetensutveckling:

– För arbetsmarknaden och för regionen i sin helhet så behöver vi en folkhögskola, säger Carina Sandor.

Landstingets försäljning av folkhögskolans fastigheter sker samtidigt som skolans verksamhet alltså krymper avsevärt.

Därför kommer skolan framöver bara behöva en av de tre stora byggnaderna.

Men skolan vill inte själv ta över några fastigheter, enligt rektor Arent Persson:

– Vi är inte intresserade av att äga några lokaler, för det skulle låsa fast oss i någon slags form som vi inte kan leva med i evigheter.

– Vi tror ju att det är ganska viktigt att man har stora möjligheter att ha flexibla lokallösningar, så vi hoppas att det blir en bra fastighetsägare oavsett om det är landstinget eller någon annan som kommer att äga det framöver, säger Arent Persson till P4 Västmanland.