ABB vill satsa på klimatet

ABB:s aktieägare godkände under torsdagen samtliga förslag som styrelsen lade fram på företagets årsstämma i Zürich. Där framkom också att ABB nu vill ge sig in i kampen mot klimatförändringarna.

Alla åtta styrelseledamöter återvaldes på årsstämman.

Hubertus von Grünberg, styrelsens ordförande, meddelade också att ABB:s viktigaste uppgift just nu är att ta sig in på den växande marknaden för teknik i kampen mot klimatförändringarna.

Under fredagen kommer ABB att hålla aktieägarträff i Västerås för de svenska aktieägarna.