västerås

Åtal för brott mot kulturminneslagen i Hedensberg

Nu åtalas ägaren till Hedensbergs gård utanför Västerås för brott mot kulturminneslagen. Åtalet är unikt, det är första gången någon åtalas för det i Sverige och domen blir vägledande. Det är ägarens hårdhänta renovering av 1700-talsbyggnaden som nu leder till åtal.

Samtidigt som åtalet kommer polisanmäls ägaren återigen av länsstyrelsen för att man påbörjat schaktarbeten på ägorna och förstör därmed riskerar att förstöra fornlämningar.

Sofia Andersson är antikvarie på länsstyrelsen:

- Man får inte schakta på en fornlämning och vi har upplyst dem om att det finns fornlämningar på ägorna. Sedan fick vi ett anonymt tips om att det trots detta schaktades där, berättar hon.

- Här handlar det om äldre bebyggelse, den kan vara både förhistorisk, medeltida och från 1600-talet, säger Sofia Andersson.

För att få schakta måste man ha tillstånd från länssstyrelsen, och det har de inte fått, fortsätter hon. Hedensbergs gård och dess ägor ägs av finansmannen Jonas Wahlströms bolag Hvalfisken AB som köpte gården från greve Achibald Hamilton 2006.

1700-talsgodset är ett byggnadsminne och skyddas enligt kulturminneslagen. Om man ska renovera måste ägaren begära tillstånd från länsstyrelsen och sen renovera varsamt. Men för ett år sedan slog omkringboende larm om att den nya ägaren startat en omfattande renovering av gården. Stora delar av den unika 1700-talsinteriören hade slitits ut, helt i strid med kulturminneslagen, man hade bland annat sågat bort trägolv som suttit där sedan huset byggdes i början av 1700-talet.

Nu åtalas ägaren för brott mot kulturminneslagen, och samtidigt polisanmäls de igen. Nu handlar det om schaktarbete på ägorna som förstör fornlämningar från medeltiden.

Sofia Andersson är bekymrad:

- Nu får vi ju vänta och se vad åklagaren säger, så vi kan bara vänta på utredningen. Vi kan inte göra så mycket innan det.