"Politikerna borde tagit mer ansvar"

Politikerna i landstinget Västmanland borde ha tagit större ansvar för den dåliga ekonomiska situation som landstinget befinner sig i. Det säger Sven-Erik Gårdhage, vice ordförande för landstingets revisorer och socialdemokrat, till P4 Västmanland.
Redan för ett år sen gick det att förutse att det skulle bli ett stort underskott. Men eftersom det var valår ville varken politiker eller tjänstemän ta tag i situtationen, menar Gårdhage. Som vi rapporterade i morse så fortsätter Landstinget Västmanlands underskott att öka. Förra året gick landstinget back med 174 miljoner kronor. Årets budget visade på 110 miljoner minus, men nu har situationen ytterligar förvärrats. Årets första prognos pekar på ett underskott på 300 miljoner kronor. På måndag lägger landstingets revisorer fram den slutgiltiga revisionsrapporten, alltså granskningen av förra årets räkenskaper och förvaltning.