Köping

Arbetslivsmuseer får bidrag

Både Föreningen Köpings brandmuseum och Stiftelsen Kohlswa kulturbyggnader får bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Föreningen Köpings brandmuseum får 30 000 kronor för att renovera en brandbil från 1960-talet, medan stiftelsen Kohlswa kulturbyggnader får 78 000 kronor för en avfuktningsanläggning till sitt dokumentarkiv.

Pengarna kommer från Riksantikvarieämbetet, som för åttonde året i rad fördelar bidrag till arbetslivsmuseer i landet.

Av drygt 350 ansökningar beviljas 75 i år. De får dela på fyra miljoner kronor.

Bidrag går till arbetslivsmuseer som i sin verksamhet visar på industrisamhällets kulturarv.