Skinnskatteberg

Ny organisation införd i politiken

Nu har Skinnskattebergs kommun infört sin nya politiska organisation, trots den förändrade maktbalansen.

Förändringen sker främst internt i kommunhuset och innebär att kommunen nu infört politiska utskott i stället för nämnder.

Det blir fyra politiska utskott i Skinnskatteberg: ett arbetsutskott, ett tekniskt utskott, ett barn- och utbildningsutskott samt ett vård- och omsorgsutskott.

Utskotten ligger direkt under kommunstyrelsen. och enligt kommunalrådet Carina Sandor (fp) är vitsen med det att kommunstyrelsen i större utsträckning än tidigare ska stå för besluten.

Det är sätt att få kontroll över ekonomin, som under många gått back.

Men under tiden som den nya organisationen arbetats fram har den politiska maktbalansen i kommunen förändrats.

Den borgerliga alliansens samarbete med Skinnskattbergsdemokraterna har spruckit, och kommunen har nu ett minoritetsstyre.

Men den nya organisationen med utskott kommer att fungera ändå, enligt kommunalrådet Carina Sandor.

– Vi har tillsatt både kommunstyrelse och utskott utifrån mandatfördelningen i fullmäktige, så det vi är överens om nu - de flesta av oss i alla fall - det är att vi ska hitta så bra samarbetsmöjligheter som möjligt, så vi får så breda beslut som möjligt så att det ska räcka under lång tid, säger Carina Sandor till P4 Västmanland.