Västerås

Ekonomistudenterna på Mälardalens högskola är missnöjda

Studenter som studerar ekonomi på Mälardalens Högskola är missnöjda med exempelvis studentlivet, utbildningens kvalitet och kontakterna med näringslivet.

Det visar undersökningen ”Företagsbarometern 2008”, gjord av företaget Universum.

Bara sju procent av högskolans ekonomistudenter är väldigt nöjda med utbildningens kvalitet. Rikssnittet ligger på 20 procent.

Ännu mer missnöjda är studenterna på Mälardalens högskola över kontakterna med näringslivet; bara fyra procent är väldigt nöjda i jämförelse med rikssnittet som ligger på 21 procent.

– Det är brister ledningen på Mälardalens Högskola inte verkar göra något åt, säger Linnéa Söderberg, ordförande i föreningen Mälekon, som samlar ekonomstudenterna på Mälardalens Högskola.

Ett bevis på den bristande kvaliteten i ekonomutbildningarna på Mälardalens högskola är det avslag högskolan fick på sin ansökan om rätten att få examinera civilekonomer.

Högskoleverkets kritik mot Mälardalens Högskola i samband med ansökan om examensrätten var bland annat att högskolan saknade tillräcklig lärarkompetens.

Dessutom fanns inte tillräckligt med lärare inom redovisningsämnet - ett ämne som ofta anses vara en av grundpelarna i ekonomutbildningen.