Lanstinget krävs på skadestånd för strejkbryteri

I Västmanland har landstinget beordrat 650 fall av skyddsarbete. I fyra av fallen har vårdförbundet under fredagen krävt landstinget på skadestånd för strejkbryteri.

Det handlar om patienter där landstinget har gått in och beordrat anställda att sätta in vårdåtgärder. Vårdförbundet menar att det borde ha gått att lösa kanske genom att skicka patienterna till ett annat sjukhus

det finns landsting runt om Västmanland som inte är uttagna i strejk. Möjligheten finns att skicka patienterna till Eskilstuna, Uppsala, eller Örebro. Det säger Björn Gustavsson, ordförande i vårdförbundet västmanland.

Landstingsdirektör Rolf Forssström försvarar dock insatserna.

- Vi får inte tumma på patientsäkerheten. Det är det som hela tiden ligger till grund för skyddsarbete.

Den här tvisten kommer att förhandlas centralt mellan Vårdförbundet och arbetsgivarsidans Sveriges Kommuner och Landsting.

Från vårdförbundet flaggar man i dag för att det kan komma bli tvister senare.