Kommuner gynnas av bra kommunikationer

Bra kommunikationer är avgörande för utvecklingen i många av länets kommuner. Enligt länsstyrelsens prognos för befolkningsutvecklingen pendlar 26 000 Västmanlänningar dagligen ut från sin hemkommun för att jobba eller studera på annat håll. Tack vare kommunikationerna spås flera av länets kommuner en lysande framtid.
Det är de mycket goda pendlingsförutsättningarna som skapar tillväxt, konstateras i analysen av befolkningsutvecklingen i länet fram till 2010. Exempelvis Kungsör har en rad större orter bara halvtimmen bort och med de utbyggda kommunikationerna kommer det att innebära att Kungsör som enda kommun i KAK-regionen förutspås till befolkningsökning. 400 nya kungsörare kommer att finnas där om åtta år, medan Arboga, trots sina goda kommunikationer förutsåpås backa med 200. Men här har man problem med födslonderskott som förmörkar himlen. Köping som idag är länets andra kommun i storlek fortsätter kräftgången och någon möjlighet att nå målet med en befolkningsökning fram till 2005 lär man inte klara av enligt länsstyrelsens bedömmning. Istället rycker Sala fram och minskar under ett antal år avståndet mellan de båda kommunerna ytterligare eller med 900 peroner. Sala upp 600 och Köping tillbaks med 300. Fagersta som för första gången på många år kunde visa upp en mindre ökning av befolkningen kommer att få svårt att behålla numerären. Orsaken är konjunkturkänslig industri och fortsatta pendlingsproblem. Det sistnämnda räknar länsstyrelsen med skall förbättras i takt med en upprustning av bergslagspendeln. Hallstahammar kommer också att förlora befolkning och det beror på kraftiga födslonetton medan Surahammar förutspås samma öde, men där finns ett hopp tack vare höga bostadspriser i Västerås. Västeråsare vänder ännu en gång - som i slutet av 60-talet - blicken mot billiga Surahammar. Norberg och Skinnskateberg blir allt mindre under åren medan Heby och Västerås förutsåpås öka rejält. Västerås med nästan 8000 innevånare och Heby med 700 eller rekordstora fem procent.