Sala och Västerås "uthålliga" kommuner

Två kommuner i länet vill bli så kallade uthålliga kommuner. Det är Energimyndigheten som ligger bakom ett drygt tre år långt program, som drar igång i sommar. Totalt deltar 63 kommuner i landet, här i länet är det Sala och Västerås som anmält sig.

- Man ska göra Sveriges kommuner uthålliga genom att använda energin som språngbräda och detta genom att samverka mellan myndigheter och mellan kommuner, säger Lisa Granström som är projektledare i Sala för Uthållig kommun.

Det är fem områden som prioriteras i kommunernas arbete för att minska sin energiåtgång - fysisk planering, transporter, fastigheter, näringsliv och skolor & ungdomar. I Sala finns redan många projektplaner, trots att programmet inte kommer igång ordentlig förrän i sommar:

- Till exempel samordning av transporter och energieffektivisering i fastigheter, säger projektledaren.

Hon berättar att ett projekt redan är igång. Det är Företagarcentrums projekt Ekolyftet, som syftar till att bland annat höja kunskapen kring miljö och energifrågorna hos företagen

Salas kommunalråd, centerns Carola Gunnarsson, säger att Sala hoppade på programmet som ett led i att uppfylla kommunens klimatstrategi, som man antog i oktober 2006.

Energimyndigheten bidrar inte med några pengar till kommunerna, men däremot med kunskap och kontaktnät. Projektledare Lisa Granström berättar att alla deltagarkommuner delats in i olika så kallade kluster och att det kommer arrangeras både regionala och riksomfattande träffar:

- Syftet är ju att samverka, så att jag hoppas att vi kan få stor hjälp av andra kommuner, säger Lisa Granström till P4 Västmanland.