sala

"Stort antal JO-anmälningar är rimligt utifrån mängden ärenden"

JO-anmälningarna fortsätter att strömma in mot Salbergaanstalten i Sala. Sedan de första internerna kom till anstalten i slutet av maj förra året har nu drygt 140 anmälningar kommit in till JO.

P4 Västmanland har vid flera tillfällen berättat om det stora antalet JO-anmälningar mot Salbergas anstalt och häkte. Den första anmälningen kom den sista maj förra året. I januari i år hade antalet ökat till 57 och nu i maj är antalet anmälningar uppe i över 140, enligt JO.

De flesta handlar om rutiner som inte fungerar med post, telefonsamtal och besök. Men det finns också anmälningar om till exempel kollektiv bestraffning och kränkande behandling.

90 anmälningar är behandlade och klara av JO, resten utreds fortfarande. I sex fall utdelar JO kritik mot Salberga, men det är inte så allvarligt, tycker Salbergas kriminalvårdschef Christer Fränneby:

- Jag tycker inte att det är särskilt mycket utifrån den ärendemängd vi har. Om du tänker dig 142 ärenden så tycker jag att det är ganska rimligt, säger Christer Fränneby.

Christer Fränneby nämner fortfarande Salbergas inkörningsproblem som en förklaring till de många JO-anmälningarna och han säger att det pågår ett fortlöpande arbete för att förbättra verksamheten. Men en annan förklaring menar han är att de intagna anmäler för att få uppmärksamhet:

- Många av ärendena som har kommit in är av bagatellartad karaktär och det är naturligtvis lite tråkigt att man fortsätter på det här sättet. Man kan ju tycka då att det här är saker som man borde kunna göra upp med personal på husen och chefer och, säger Christer Fränneby till P4 Västmanland.