Polisinsats minskade utomhusvåldet

Polisen i Västmanland lyckades minska utomhusvåldet med nästa åtta procent under en nationell insats november 2007 till januari 2008.

Den ökade insatsen innebar ökad närvaro och synlighet på utsatta platser som till exempel krogar nattetid under veckosluten. Något som Västmanlandspolisen gjorde redan innan den nationella insatsen.

Västmanland är det enda länet i landet som kunde visa minskad mängd utomhusvåld under 2007 och därför kommer våra insatser att forstätta, säger Staffan Lindman på polisen i Västmanland.