Pensioneringar öppnar för generationsskifte

De kommande åren kommer att innebära lite av ett generationsskifte i kommunpolitiken i länet i och med att den här mandatperioden blir den sista för tre socialdemokratiska kommunalråd i länet som suttit i många år.
De tre som alltså kommer att gå i pension före eller i samband med nästa val är Åke Hillman i Västerås, P-O Nilsson i Arboga och Göran Svedberg i Kungsör. Tillsammans kommer de upp i över 50 år som kommunalråd. P-O Nilsson i Arboga är en av två politker i landet som suttit längst tid på kommunalrådsposten, 23 år. Han har sagt att han kommer att sluta någon gång under den här mandatperioden, alltså före nästa val. Åke Hillman i Västerås har inte suttit lika lång tid i sträck, i och med ett maktskifte mellan 1991 och -94. Men bortsett från det avbrottet har han suttit ända sedan 1977, och säger nu att han inte kommer inte att ställa upp för återval. Göran Svedberg i Kungsör har "bara" varit kommunalråd i åtta år, men kommer att sluta efter den här mandatperioden.