Fågelarter på väg att dö ut

Flera fågelarter är på väg att dö ut i Mälardalen och sydsverige. Det hävdar Björn Vellander som är fågelskyddschef på Sveriges Ornitologiska förening.
Sädesärla, sånglärka och gråsparv är några av de 34 fågelarter som minskat kraftigt de senaste tio åren. Gråsparven har till exempel minskat med nästan 50 procent. Björn Vellander uppmanar nu allmänheten att sluta använda giftiga bekämpningsmedel till till exempel rosor. Bekämpningsmedel är nämligen en av orsakerna till att antalet fåglar minskar, säger han. En annan viktig orsak är att jorbruket förändrats.