Myggprojektet riskerar nedläggning

I år är sista året som staten betalar ut pengar till myggbekämpningen kring Nedre Dalälven.

Det oroar Nedre Dalälvens utveckling AB, som idag driver projektet.

Man ser inte någon möjlighet till en fortsättning utan statliga medel.

Nu är bekämpningen av stickmyggor kring Nedre Dalälven i full gång.

I år är det största området någonsin som ska bekämpas - runt 1 000 hektar. Bland annat hörs helikoptrarna i den nordöstra delen av Västmanland.

Staten har ända sedan början av 2000-talet tillsammans med berörda kommuner finansierat projektet, men från och med nästa år är det slut på stödet.

Något som oroar Kalle Hedin, vd för Nedre Dalälvens utveckling AB, som driver myggprojektet:

– Det är mycket oroande. Vi kan inte räkna med att kommunerna ensamma klarar att driva myggbekämpningen vidare.

Projektet kostar 7,5 miljoner kronor per år, en summa som enligt Kalle Hedin bara är en liten smula för staten, men alldeles för mycket för kommunerna som redan i dag bidrar med så mycket som de klarar av.

Han tycker att det är väl investerade pengar:

- Myggprojektet berör en mycket stor yta från Avesta förbi Söderfors. Det är alltså många människor drar nytta av myggbekämpningen, säger Kalle Hedin.