Hastigheterna i länet ses över

Vägverket gör just nu en översyn av hastigheterna på vägarna i Västmanland. På flera vägar kan det bli sänkt hastighet, medan det på andra håll kan bli aktuellt med höjd hastighet.

Först ut är översynen av de statliga vägarna som E18.

Vägverkets översyn som är den största på de svenska vägarna i modern tid välkomnas av bilister som P4 Västmanland pratat med:

– Ja det är väl bra, men jag tycker att man ska höja på samtliga vägar. Generellt går det för sakta tycker jag, säger Kent.

Micke Granath välkomnar också översynen:

– Ja det finns ju vissa vägar där det är 70 km i timmen idag på landsbygden och som det inte går att hålla 70 på, så de kanske sänker där.

Det är säkerhet, miljö och framkomlighet som ska styra en vägs hastighet i framtiden.

Hastigheterna ska bli mer flexibla och fler steg införs som 40, 60 och 80 km i timmen.

När det gäller hastigheten i tätorterna så är det kommunens ansvar och det kommer också att ses över.

På E18 genom Västerås där hastigheten på en sträcka sänkts från 90 till 70 km kan det bli höjd hastighet igen enligt Vägverkets förslag.

Hastigheten sänktes på grund av olycksrisken och att det är många på- och avfarter på sträckan.

Men den lägre hastigheten mellan Emausmotet och posten har inte stört Anna-Lena Hellström:

– Jag tycker inte att det stör trafiken heller speciellt, att det stoppar upp eller så, jag tycker att det flyter på bra där.

Men Anna-Lena Hellström säger ändå att det kan vara motiverat med en höjd hastighet där till 80 km som Vägverket föreslår.

Innan Vägverket beslutar om en ny hastighetsgräns så ska samråd ske med länsstyrelser, kommuner, polismyndigheter.

Översynen av hastigheterna ska pågå fram till 2009.