Rektor kommenterar studentmissnöje

Många ekonomistudenter på Mälardalens högskola är missnöjda med studentlivet, utbildningens kvalitet och kontakterna med näringslivet, enligt en undersökning. Nu kommenterar högskolans rektor Ingegerd Palmér studenternas missnöje på sin blogg.

”Studenter lägger ner mycket möda, tid och pengar på sina studier här på högskolan. Självklart ska högskolan svara upp mot detta genom att ge studenterna en kvalificerad utbildning: en utbildning som ger goda kunskaper och som leder till jobb”, skriver Ingegerd Palmér.

Hon skriver också att Mälardalens högskola antagit en utvecklingsplan som går ut på att få in arbetslivsrelaterade moment i utbildningarna och att de ska utvärderas med företag och offentlig sektor.