surahammar

Nya tider inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen i Surahammar infördes en ny arbetsmodell den första februari i år. Den bygger på personalens egna önskningar om vilken arbetstid de ska ha.

Fackförbundet kommunal har länge drivit frågan om att deras medlemmar ska erbjudas heltid istället för deltid. Det handlar framförallt om kvinnor som jobbar inom vård och omsorg.

I Surahammar har varje anställd som jobbar inom äldreomsorgen och med funktionshindrade nu fått önska hur mycket de ska jobba.

Många har gått upp till heltid, andra har kvar sin anställning medan det också finns de som gått ner i tid.

Man har schemalagt nittio procent av tiden och resterande tio procent ska man hoppa in och täcka upp för andra. Den tiden kallar man flytande tid.

Med hjälp av den här modellen vill man minska behovet av så kallade tim-vikarier.

En fördel är att personalen har en mera sammanhållen arbetsdag. Tidigare när man arbetade helg kunde man arbeta några timmar på förmiddagen, vara ledig en stund mitt på dagen för att sedan gå tillbaka och jobba igen på kvällen.

– Hittills fungerar det jättebra, säger Emma Forsberg, anställd på hemtjänsten i Surahammar.