Klinikchef tillbakavisar kritik

Chefen för kvinnokliniken i Västerås, Lars Olov Svensson, tillbakavisar landstingsrevisorernas kritik mot att klinikcheferna på eget bevåg överskrider sin budget och gör investeringar utan att först fråga politikerna i sjukhusstyrelsen.
Kritiken har framförts av landstingets revisor Sven-Erik Gårdhage. Han menar att en förklaring till den dåliga ekonomin är att klinikchefer på sjukhusen på eget initiativ gjort investeringar, utan att först fråga politikerna i landstingsstyrelsen. Men enligt Lars-Olov Svensson saknas det ett fungerande kontrollsystem som i ett tidigt skede talar om hur en klinik ligger till ekonomiskt. Dessutom saknar de ledande tjänstemännen i landstinget den kunskap som behövs för att följa upp att avtal och budgetar följs. -Det behövs även en administrativ avdelning som stöttar klinikcheferna i deras budgetarbete, säger Lars-Olov Svensson till P4 Västmanland.