västerås

Studenter stängs av efter fusk

Två studenter vid Mälardalens högskola i Västerås straffas efter avslöjande om fusk.

Den ena eleven stängs av i sex veckor för att ha använt delar ur en uppsats från Uppsala universitet utan att ha angett den som källa.

Den andre eleven stängs av i två veckor efter att ha använt delar ur en elva år gammal artikel i sin laboratorierapport, också det utan att ange källan.

I studiehänvisningarna anges särskilt att plagiat är otillåtet.