Västerås/Köping

Påtryckning för utbyggd sluss

Den 30 maj ska en delegation från Västmanland träffa Sjöfartsverket för att trycka på för att utbyggnaden av Södertälje sluss ska bli av.

Delegationen består av landshövding Mats Svegfors och höga politiker och tjänstemän från Västerås Stad och Köpings kommun.

Västerås och Köping är de kommuner som äger Mälarhamnar.

Kommunerna anser att en ny vattenväg är nödvändig för att säkerställa fortsatt sjöfart på Mälaren, och särskilt för företagen i den inre delen av Mälardalen.

Dessutom skulle en investering i slussen förbättra vattenflödet och ge bättre möjligheter att reglera höga vattennivåer i Mälaren, enligt kommunerna.