Idag avgörs om Gäddeholm blir "Gräddeholm"

Idag kommer kommunfullmäktige med all sannolikhet att besluta om att Västerås stad köper området Gäddeholm, utanför Västerås, för 80 miljoner kronor.
Och det brådskar, på måndag går tiden för Västerås stads förköpsrätt ut. Affaren har varit en het potatis i Västerås kommunpolitik under det senaste halvåret. Majoriteten socialdemokraterna och vänstern är för köpet, oppositionen, de borgerliga och miljöpartiet är emot. - Det är ett nytt område där vi måste bygga upp helt ny infrastuktur och det kommmer att kosta flera hundra miljoner. Kostnaderna ska sedan tas ut av de boende och det innebär att det blir ett dyrt område, som vi istället för Gäddeholm får kalla ''Gräddeholm'', säger Elisabet Fridén, gruppledare för kristdemokraterna i Västerås, till P4 Västmanland. Långa diskussioner Det var bara ett par dagar före valet i höstas som Västerås stad offentliggjorde planerna på att köpa Gäddeholms gods. Majoriteten vill att det byggs bostäder på ett 1500 hektar stort naturområde. Och redan från början har affären orsakat en het debatt mellan de styrande och oppositionen. Oppsitionen har bland annat beskyllt majoriteten för att hasta fram affären. Det som oppsitionen enhälligt är kritisk till är att affären kostar mer än den smakar. Man anser att priset på 80 miljoner är ett överpris, som i slutändan drabbar stadens ekonomi och speciellt dom utsatta grupperna. Andra punkter som centern, moderaterna, kristdemokraterna och miljöparitiet gemensamt motsätter sig är bland annat Västerås stads behov av ny mark för bostäder. Markäffaren innebär också stora risktaganden menar oppositionen. Geddeholms gods AB är ett så kallat fideikommissbolag vilket innebär att det finns speciella regler för hur egendomen får splittras. De reglerna kan innebära att man inte kan sälja tomträtterna som man tänkt sig. Dessutom hotas viktiga natur och kultumiljöer och fornlämningar av den storskaliga exploateringen i området. - Vi i oppositionen har gjort allt vi kunnat för att hindra äffaren. Det finns alltför många oklarheter i den här affären och den kan bli förödande för stadens ekonomi. Det kan man kalla verkligen att ''köpa grisen i säcken'', säger Elisabeth Fridén, gruppledare för kristdemokraterna i Västerås till P4 Västmanland.