Västerås

Elever flyttas till Bäckbyskolan

Bäckbyskolan i Västerås ska växa med över 100 elever från och med hösten 2009. Elever från tre andra skolor kommer att flyttas dit.

Bäckbyskolan utökas med en yngre årskurs och blir en skola för sjätte till nionde klass, beslutade proAros under tisdagen.

Elever från Hällby-, Fridhem- och Håkantorps-skolan kommer att flyttas till Bäckbyskolan.

Orsaken är att man vill kunna använda en större andel av pengarna till pedagogik istället för till lokalhyror.

Efter flytten väntas Bäckbyskolan ha upp emot 440 elever.

Idag är Bäckbyskolan en 7-9 skola.