Hallstahammar

Ljuset i slutet av tunneln för Kantzowska?

Nu börjar det ljusna för Kantzowska gymnasiet i Hallstahammar efter en turbulent tid. Tre av de fyra vakanta rektorstjänsterna har tillsatts. Två av de rektorer som sa upp sig tidigare i år har bestämt sig för att komma tillbaka - men det krävdes viss övertalning.

– Det är under en lång övertalning under ett par månaders tid som vi har försökt få dem att acceptera det här, säger Leif Carlberg, ordförande i Kolbäcksådalens gymnasieförbund.

Han säger också att Hallstahammar har bra grannar i Västerås och Norra Västmanlands Utblidningsförbund, NVU.

De två återvändande rektorerna hade nämligen fått nya jobb där, men ”släpptes” av sina nya arbetsgivare. Därmed kan de komma tillbaka till Kantzowska gymnasiet.

Tjänsten som förbundschef har tagits bort; i stället kommer man att ha en försterektor.

Det innebär att en av rektorerna kommer att ha det övergripande ansvaret över skolverksamheten, utöver sin uppgift som rektor över ett visst programområde.

De tre rektorer som nu har tillsatts är:

  • Lennart Ahlström, som blir förste rektor. Han är en av de rektorer som återvänder till skolan.
  • Becky Evensen, som också kommer tillbaka.
  • Åsa Gråberg.

Vilka rektorer som får vilka programområden är i nuläget inte klart.

Det är heller inte klart vem som ska få den fjärde rektorstjänsten på Kantzowska.

Leif Carlberg, ordförande i Kolbäcksådalens gymnasieförbund, säger till P4 Västmanland att han tror på den här lösningen.