Västerås

Upphandlingschef vann upphandling

Upphandlingschefen på fastighetskontoret i Västerås i stad, Sören Karlsson, var med och lade anbud och vann också en upphandling som sociala nämndernas stab genomförde. ”Helt klart olämpligt”, tycker Ove Jansson, regionchef för organisationen ”Företagarna” i Västmanland och Södermanland.

Sociala nämndernas stab skötte upphandlingen, inte fastighetskontoret där Sören Karlsson är upphandlingschef, men Ove Jansson tycker ändå inte att det är bra:

– Helt klart olämpligt för att hur det än är.

– Om man har tjänsten som upphandlingschef - oavsett inom vilken förvaltning, men inom Västerås Stad - så har man givetvis en massa kunskap, kontaktvägar, kontaktytor etc som inte andra har; alltså fördelar som ingen annan kan ha, säger Ove Jansson.

Det var sociala nämndernas stab som för ungefär ett år sedan hade hand om upphandlingen av ett boende för hemlösa på Fallhammarsgatan i Västerås.

Fyra anbud kom in. Stiftelsen ”Life Care” som kyrkan ”Life Center” i Västerås står bakom, vann upphandlingen.

Verksamhetschef för ”Life Care” var alltså Sören Karlsson, som samtidigt sitter som upphandlingschef på fastighetskontoret.

Men eftersom det var sociala nämndernas stab som höll i upphandlingen, och fastighetskontoret inte alls var inblandat i handläggningen, ser han inget konstigt med att han var med och lade anbud i upphandlingen.

– Jag ser inget problem, just för att det är skilt och att det är en annan förvaltning och vi sköter helt olika områden.

– Och givetvis är det här utifrån den kunskap jag har om hur det fungerar inom Västerås stad om hur väl åtskilda förvaltningarna är, säger Sören Karlsson till P4 Västmanland.

Inte heller fastighetsdirektören Anders Ekstrand på fastighetskontoret tycker att det har funnits någon intressekonflikt för Sören Karlsson, i och med att upphandlingen sköttes av en annan förvaltning.

Men Ove Jansson på Företagarna menar att förtroendet för upphandlingsprocessen ändå kan påverkas.

– Förtroendet och trovärdigheten blir ju lite naggad i kanten i det här, så jag tycker att ett budskap till Västerås stad är ju naturligtvis att se till att gå igenom alla de här funktionerna, frågorna och se till att sådant här inte uppstår, säger Ove Jansson.

– Oavsett hur professionellt det har hanterats internt så kommer ju alltid misstanken att finnas hos övriga anbudsgivare om att här finns det saker och ting som inte har gått riktigt rätt till, eller att det finns kontaktvägar, personlig kännedom som gör att det finns en fördel för Life Center, säger Ove Jansson till P4 Västmanland.