Kameraövervakning ökar sakta

Den omdiskuterade lagen om allmän kameraövervakning fyller tio år. Hittills har landets länsstyrelser godkänt nästan 9 000 ansökningar om kameror på offentliga platser enligt nyhetsbyrån Siren. I Västmanland söktes 75 tillstånd förra året, 64 av dem beviljades och antalet ansökningar ökar något varje år och få får avslag.

Flest kameror finns på offentliga platser i storstadsregionerna, följt av Västernorrland och Uppsala län. Sett över hela landet har antalet ansökningar mer än fördubblats sedan 1998 då lagen infördes.