Västerås

Pilotprojekt ska minska brott

Brottslighet bottnar ofta i förhållanden som både polisen och kommunen arbetar med. Därför deltar kommunen i ett pilotprojekt där gemensamma insatser ska minska brott.

- Representanter från polisen och kommuner gör en probleminventering, därefter träffas vi och kommer överens om vad som ska prioriteras. Och jag tippar på att vi tycker likadant, säger länspolismästare Ann-Marie Orler.

- Oftast är det samma människor som begår brott och som finns också inom kommunens olika delar. Och då är det bättre att vi gör gemensamma insatster för att förhindra unga människor att hamna i brottslighet och att kommunen kan gå in med tidiga åtgärder, säger hon.