Sänkt ersättning till fristående gymnasieskolor

Västerås stad har fattat beslut om nya ersättningsnivåer till fristående gymnaiseskolor för 2003. Det betyder mindre pengar för skolorna.
Vid gårdagens möte i utbildningsnämnden i Västerås gick majoritetens förslag igenom - och det betyder mindre pengar till de fristående gymnasierna. För ABBs industrigymnasium till exempel innebär det nästan 19.000 kronor mindre per elev och år. Vid årsskiftet ändrades reglerna för hur friskolor får ersättning. Nu får kommunerna själva sätta prislappen för friskolorna - om kommunen själv har en likadan utbildning. Tidigare fick friskolorna ersättning enligt en så kallad riksprislista, som räknades fram av skolverket och som godkändes av regeringen.