köping

Kritik mot skyddsarbete

Kritik rikats nu mot att barnmorskor beordras utföra skyddsarbete vid graviditetskontroller vid Ullvi-Tuna familjeläkarmottagning i Köping, något som vårdförbundet och arbetsgivaren har olika syn på.

- Jag som arbetsgivare har fått beordra barnmorskorna att vid några tillfällen arbeta och anledningen till det är att jag går efter de riktlinjer som mödrahälsovårdsöverläkare Anna Berglund har sagt, säger Ewa Thelenius, verksamhetschef på Ullvi-Tuna.

- Det är inte akuta fall, men de kan bli akuta om de inte följs upp, säger hon.

Vårdförbundet anser inte att de gravida ska anses som sjuka, och Ewa Berglund kan förstå det, men måste samtidigt som arbetsgivare följa de riktlinjer hon fått.

Utanför mottagningen står tre strejkvakter.

- Vi står inte här för att hindra patienter från att komma in, vi ska hindra så kallade ”svartfötter” att ta sig in, säger en av vakterna.

- Om någon behöver vård så ska naturligtvis skyddsarbete beordras, och man är faktiskt inte sjukskriven när man är gravid och då räknas man väl inte som sjuk heller, säger en annan av strejkvakterna till P4 Västmanland.