Fagersta

Bergslagssjukhuset kan bli privat

Det stormar kring Bergslagssjukhuset i Fagersta igen.

Nu verkar det som om verksamheten kan hamna i privat regi.

Den politiska majoriteten i landstinget har beslutat utreda om familjeläkarmottagningen och Bergslagssjukhuset kan läggas ut på entreprenad genom upphandling.

Landstingsdirektör Rolf Forsström har fått i uppdrag att analysera möjligheterna att hitta en ny entreprenör för verksamheten.

– Vi vill från politiskt håll undersöka om det finns andra alternativ för att säkerställa en god vård till invånarna i norra länsdelen, säger landstingsstyrelsens ordförande Tomas Högström (m).

Men oppositionen i landstinget, socialdemokraterna och vänsterpartiet, ger inte mycket för idén.

De menar att en upphandling inte är lösningen, och anser att det är ”desperat och dåligt ” att ”bjuda ut Bergslagssjukhuset på den öppna marknaden”.

I stället vill socialdemokraterna och vänsterpartiet att det bildas ett gemensamt sjukvårdsområde för Norra Västmanland och Södra Dalarna, och att man då samarbetar med Avesta lasarett.