(fp) vill samregera om nuvarande ledningen byts ut

Folkpartiet säger sig nu vara berett att samregera i Landstinget Västmanland, men bara om den nuvarande ledningen byts ut.
Folkpartiet skriver i ett pressmeddelande att den styrande majoritetens politiska ledning inte har det förtroende som krävs för att kunna genomföra de beslut som krävs,med anledning av landstingets ekonomiska kris. Samstyret i landstinget bör enligt folkpartiets mening vara tidsbegränsat. Tidigare har Centerpartiet krävt nuvarande landstingsledningens avgång för att delta i ett samarbete med samtliga partier.