"Våra barn och barnbarn kommer att tacka oss"

Socialdemokraten Åke Hillman tillbakavisar kritiken mot Gäddeholms-affären, som troligen klubbas igenom av kommunfullmäktige idag.
- Jag är säker på att våra barn och barnbarn kommer att tacka fullmäktige i Västerås när den här affären blir genomförd, säger Åke Hillman till P4 Västmanland. Idag kommer Västerås stad troligen - med en rösts övervikt - att fatta beslut om köp av Gäddeholms gods för 80 miljoner kronor. Majoriteten, socialdemokraterna och vänsterpartiet, har kritserats hårt från oppositionen som bland annat anser att priset är för högt. Men det är något Åke Hillman, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, inte håller med om: - Kritiken är helt fel. Prisättningen ligger väl i linje med de jordbruksfastigheter som sålts i västeråstrakten den senaste tiden, säger Åke Hillman till P4 Västmanland. - Skälet till att de borgerliga är emot affären är ideologiskt. Jag har hört flera oppositionspolitiker säga att det är bra att det byggs bostäder på Gäddeholm. Det de är emot är att det är kommunen, inte privata ägare, som kan tjäna pengar på det här, menar Åke Hillman. Oppositionen menar också att markäffaren innebär stora risker, eftersom man inte i förväg vet exakt hur mycket - och var - man kan bygga. Dessutom menar man att viktiga natur- och kultumiljöer och fornlämningar hotas av den storskaliga exploateringen i området. Att Västerås stad håller på att köpa ''grisen i säcken'' , som oppositionen menar, tillbakvisas av Åke Hillman. - Jag är säker på att våra barn och barnbarn kommer att tacka fullmäktige i Västerås när den här affären blir genomförd. Vi måste se framåt. Stan växer och vi måste kunna erbjuda attraktiva . Då är köpet av Geddeholm ett utmärkt förslag, säger Åke Hillman till P4 Västmanland.