västerås / fagersta

Miljonbidrag ska förbättra utomhusmiljön

Västerås, Fagersta och Varnäsföretagen AB får tillsammans 7,9 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar. Förhoppningen är att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 5 900 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från omkring 2 000 bilar.

Investeringarna i Västmanland handlar bland annat om biogas och biogödsel, ökad cykelåkning och energibesparingar vid aluminiumtillverkning. Utav de 8 miljonerna får Västerås knappt 5,9 miljoner och Fagersta lite över 50 000 kronor.