Arboga

Arboga Medeltidsdagar blir färre - ändå drömmer man om framtiden

Arboga Medeltidsdagar blir färre i år. I stället för en hel vecka blir det i år bara fyra dagar. Anledningen är att ekonomin är ansträngd i föreningen Arboga Medeltid - ändå har man storvulna drömmar om framtiden.

– Vi kommer i år att genomföra medeltidsdagarna på ett mera komprimerat sätt, säger Göran Edlund, ordförande i föreningen Arboga Medeltid.

Att Medeltidsdagarna minskar i antalet dagar ser Olle Ytterberg, socialdemokratiskt kommunalråd, inte som något problem.

Han tycker att det är bra att man förändrar och förnyar för att inte fastna i gamla vanor.

Trots att föreningen Arboga Medeltid just nu ser över sin ekonomi så vågar ordföranden Göran Edlund drömma om framtiden:

– Vi har pratat i föreningen om att försöka utveckla, och bidra till att utveckla Arboga till ett medeltida centrum i Sverige.

Föreningen Arboga Medeltid håller just nu på med att se över sin ekonomi. Förutom att effektivisera medeltidsdagarna så försöker man - som P4 Västmanland tidigare rapporterat - nu skänka bort sin medeltida båt till Arboga kommun.

Medeltidsdagarna startar den sjätte augusti och håller alltså på i dagarna fyra.