Köping

Nya småhus i centrala Köping

Ett nytt bostadsområde planeras nu i centrala Köping. På Fylgia-tomten, där Järnvägsgatan och Nygatan möts, vill stadsarkitektkontoret ändra stadsplanen så att det ska kunna byggas 20 småhus där.

I Köping har man flera gånger förut velat göra något åt den öde tomten.

Men på 1990-talet, exempelvis, var det inte lika bra fart på konjunkturen och många flyttade dessutom ifrån Köping då.

Nu är konjunkturen stabilare och Köpings befolkning har i år faktiskt ökat med 55 personer under första kvartalet, så nu är förutsättningarna annorlunda.

Det är NCC som äger tomten, och om kommunstyrelsen beslutar att ändra detaljplanen ska förslaget ut på remiss så att alla kan tycka till om den.

Köpingsborna Olle Åberg och gillar båda idén om småhus på ödetomten.