västerås

Hamnen i stort behov av renovering

Marken i hamnområdet är i så dåligt skick att en renovering för omkring 200 miljoner kronor är nödvändig, enligt Patrik Åman, vd för Mälarhamnar.

- Hamnen är delvis byggt på berg, men stora delar vilar på gammal sjöbotten med ganska stora lerlager på uppemot 35 meter. Ovanpå det har man byggt sprägsten och med åren har marken satt sig och håligheter uppkommer i asfalten och betongen. Det ska nu åtgärdas, säger Patrik Åman.

Sista veckan i maj ska en byggentreprenör börja att schakta bort upp till 1,5 meter av ytan och sedan bygga upp marken på nytt med nya dagvattensystem och nya betongytor.

Arbetet beräknas förhoppningsvis vara klart till jul, säger Patrik Åman.

- Västerås stad har ansvar för de undre delarna i hamnen, men det är hamnen som har ansvar för alla ytskikt och byggnader, säger Elisabeth Unell (m).

- Vi har lagt 60 miljoner i bokslut på att rusta upp vissa delar, men vi tar inga beslut om ytterligare investeringar innan vi vet hur det ser ut med slussen i Södertälje och hur mycket vi kommer att behöva av hamnen i framtiden, säger hon.