Länsstyrelsen räddar hotade arter

Just nu pågår ett intensivt arbete i hela landet med att rädda hotade arter, både djur, insekter, växter och hela miljöer. I Västmanland riskerar 150 arter att försvinna om ingenting görs. På länsstyrelsen jobbar man nu för fullt med att ta reda på var de hotade arterna finns och hur man ska rädda dem.

I ett grustag i Vad utanför Romfartuna håller biexperten Erik Sjödin på att sätta ut bifällor för vildbin, en av de hotade arterna:

- Det här är en fönsterfälla som är nedgrävd som en liten skål i marken. Sen har jag miljövänlig glykol i skålen, berättar Erik Sjödin.

Upp från skålen sticker två pinnar som det sitter fast en lodrät genomskinlig platsskiva och ett likadant tak. Meningen är att biet ska flyga in i plasten och ramla ner i glykolen och på så sätt fångas. Erik Sjödin placerar ut fyra fällor i grusgropen, och de samlas in efter 20 dagar. Om det finns vildbin i grusgropen som fastnar i fällan ska det rapporteras till markägaren, som sen får veta vad han kan göra för att de inte ska utrotas. Länsstyrelsen står för både pengar och arbete om inte markägaren själv vill göra jobbet.

Vildbin är bara en av 150 arter som är hotade i länet. Alla arter som finns i vår natur har sin plats i vårt ekosystem, och om de försvinner får det en dominoeffekt som förändrar vår natur för alltid. Det är Naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärdsprogram för att rädda hotade arter, men det är länsstyrelserna ute i landet som gör jobbet. Men trots det gigantiska arbete som pågår så gör man det här i elfte timmen, berättar Karin Andersson, som är naturhandläggare på länsstyrelsen:

- För många arter så finns det en chans fortfarande. Men vissa arter hittar vi inte längre, de har försvunnit och det är sorgligt, säger hon.

Men trots detta är hon fortfarande hoppfull inför framtiden.

- Med vårt arbete så är det färre arter som kommer att försvinna, säger Karin Andersson till P4 Västmanland.

Mer i detta ämne kan du höra i P4 Västmanland tisdag 20/5, efter klockan 17.00.