Sala

Dom angående vägbygge utan betydelse

Regeringsrätten kommer inte att ta upp frågan om kommunal finansiering av den så kallade Salaproppen, det vill säga bygget av riksväg 70 förbi Sala. Därmed står kammarrättens dom fast, som säger att det var ett brott mot kommunallagen när kommunerna Falun och Hedemora stöttade statens vägbygge i Sala ekonomiskt.

Kommunerna gav Vägverket ett förskott i form av ett räntefritt lån för att bygga vägen. Bara för Falu kommuns del handlade det om 17,5 miljoner kronor. Kommunernas beslut överklagades av två privatpersoner, som nu alltså fått rätt i sitt överklagande.

Men kommunalrådet i Falu kommun, moderaten Mikael Rosén, säger till P4 Västmanland att detta inte får någon praktisk betydelse för vägbygget.