Inga åtgärder av olycksväg

Vägverket kommer i dagsläget inte att göra någonting för att öka säkerheten på den plats där den svåra bussolyckan utanför Ängelsberg då sex personer omkom.
Vägen var nyasfalterad, doseringen av kurvan acceptabel och slänten inte djup nog för att motivera ett räcke, skriver Vägverket i ett brev till Jan Klasson i Ängelberg, som krävt snabba insatser av Vägverket för att förhindra fler olyckor. Men Jan Klasson anser att Vägverket har fattat sitt beslut på ett dåligt underlag. - De har inte uppmärksammat den ökade trafiken och de stöder sig på mätningar som är gjorda långt tillbaka. Vägen belastas numer av tung trafik med både timmerbilar och bussar. Och tillgängligheten överhuvudtaget har ökat. Det har man kanske inte tagit hänsyn till nu. Så att i det här läget avfärda en förbättring av vägen är för tidigt. - Jag tycker man har tagit för lätt på det helt enkelt. Man borde åtminstone kunna sätta upp en skylt i kurvan, det är den besvärligaste och svåraste kurvan på hela biten.