Oenighet om nya museilokaler

Aguelimuseet i Sala behöver större lokaler. Men politikerna är oense om hur man ska öka museets utrymme.
Den borgerliga majorieteten vill att museet tar över den den kommunala snickarverkstaden i gamla brandstationen. Men enligt socialdemokraten Tommy Johansson har majoriteten ingen kontroll över ekonomin när det gäller de planerna. Han säger till P4 Västmanland att om kommunen ska gå in med ytterligare pengar så måste det finnas en kalkyl på vad det här kostar. Den kalkylen måste presenteras innan man fattar beslut. Det kan bli dyrt för kommunen. - När det gäller museilokaler ställs det stora krav på ventliation, brandsäkerhet, larm och så vidare, och det här kan bli kostsamt. Det måste vägas mot andra poster i den kommunala ekonomin.