västerås

Ersättning för mobilmast på Hässlö sänks

Högsta domstolen sänker den ersättning Telenor ska betala till Västerås stad, för att ha satt upp en mobilmast på Hässlö. 26 000 kronor ska bolaget betala till Västerås stad, jämfört med dom 150 000 Hovrätten hade utdömt.

Kommunen äger marken, och Telenor använder en del av marken för sin antenn. Högsta domstolen menar att Telenor redan tidigare hade nyttjanderätten till marken, och att bolaget bara använder en mycket liten del av tomten. Det är en orsak till att ersättningen inte ska vara så hög, menar Högsta Domstolen.