västerås

"Konkurrensutsätt inte cityhandeln" - anser (mp) i Västerås

Miljöpartiet i Västerås kritiserar den nu klubbade detaljplanen för västra Erikslund. De vill inte tillåta försäljning av livsmedel där eftersom det riskerar att konkurrera ut handeln i city. En detaljplan som miljöpartet ville återremittera.

- Vi skulle vilja göra så att man inte tillåter handel med livsmedel som konkurrerar med livsmedelshandeln i stadsdelarna runtomkring, säger Mikael Vilbaste, miljöpartiet.

En annan anledning till miljöpartiets ogillande är risken för ökad biltrafik, en sak som man tycker går stick i stäv med kommunens miljömål. Men det finns något miljöpartiet finner positivt med detaljplanen och det handlar om att det ursprunliga området, som man ville bygga på, har minskats ner till förmån för den rödlistade vattensalamandern som finns i området.